Dışarıdan Üyelik

Kütüphane Dışarıdan Üyelik
Kütüphane
Ana Sayfa
Katalog Tarama
Milas Sistemi
Veritabanları
Yararlanma

Tel: +90 (312) 292 4033
Belgeç: +90 (312) 292 4095
Başvuru ve Genel Koşullar

Kütüphane Yönergesi uyarınca materyal ödünç alma hakkına sahip olanlar dışında kalan kişi ve kurumlar, Üniversite yönetiminin onaylaması halinde, Dış Üyelik kapsamında ödünç kitap alma hakkı kazanırlar. Üniversite Yönetimi’nin, gerek gördüğü durumlarda, dış üyeliklerle ilgili politikalarını değiştirme, üyeliği reddetme ve sona erdirme hakkı saklıdır. Kütüphane hizmetlerinden yararlanma izni verilen herkes kurallara uymak zorundadır. Aksi durumda üyelik otomatik olarak iptal edilir.

Kurumsal Üyelik

Kurumlar, maksimum beş üyelik kartı alarak çalışanlarına bu kartlarla ödünç kitap alma olanağı sağlayabilirler. Ancak, ödünç alınan materyallerden kurum sorumlu olur ve olumsuz kullanımdan doğan hasar ve kayıpların yarattığı zararı karşılamak zorundadır. Gecikmeli iade edilen materyallerin cezasını materyali getiren kişi öder, ancak bu konuda bir güçlükle karşılaşılırsa bu miktar da kurumdan tahsil edilir.

Bireysel Üyelik

Bireysel üyelik durumunda ise yukarıda sözü edilen durumlardan ilgili şahıs sorumludur. Üyelik kartları, üniversiteye girişte ve üniversite içinde bulunulduğu sürece sorulması halinde güvenlik görevlilerine gösterildiği gibi, ödünç alma işlemleri esnasında Ödünç Verme Bankosundaki görevliye de gösterilmelidir. Üyelik kartları, üyeliğin sona ermesi durumunda Kütüphane'ye teslim edilmelidir.

Haklar ve Sınırlamalar

Üyelik, kart sahiplerine Kütüphanenin araştırma olanaklarını yerinde kullanma ve genel koleksiyondan bir defada 4 kitap ödünç alma hakkı sağlar. Kitaplar 3 hafta süre ile verilir ve bir başka okuyucu kitabı beklemiyorsa iki kez aynı süre ile uzatma, üye tarafından web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılabilir, ancak personelden uzatma yapılması isteğinde bulunulamaz. İade süresinin geçirilmesi halinde kitap başına her geçen gün için para cezası alınır. Süresi gecikmiş yayın iade edilmediği ve para cezası ödenmediği sürece kullanıcının hesabı askıda tutulur. Kitap bedeli ve işlem ücreti kitabın hasarlı iadesinde ya da bir aydan daha geç bir sürede iade edilmesinde alınmaktadır. Cezai hükümler kesinlikle uygulanır

Kayıp Kartlar

Üyeler, kartların kendilerine sağladıkları hakların sorumluluğunu taşırlar. Üye, kartın kaybolması durumunda kartla sağlanan ödünç verme haklarının durdurulması için, gecikmeksizin Kütüphane görevlilerini haberdar etmelidir. Aksi takdirde kartla alınan kitapların sorumluluğu kart sahibine ait olacaktır. Kayıp kartın yerine yeni kart çıkarılması için yıllık kullanım ücretinin %20'si alınır.

Depozitolar, Kullanım Ücretleri

Kurumsal Üyelik Depozitosu (Her bir üyelik için): 500 t
Yıllık Kurumsal Üyelik Ücreti (Her bir üyelik için): 150 t

Bireysel Üyelik Depozitosu: 300 t
Yıllık Bireysel Üyelik Ücreti: 100 t